Podela ekologije
U odnosu na grupu organizama koju izučava:
Ekologija biljaka
Ekologija životinja
Ekologija mikroorganizama
Ekologija čoveka
Ekologija gljiva
U odnosu na prirodu životne sredine:
Ekologija kopnene sredine
Ekologija morske sredine
Ekologija slatkovodne sredine
Kosmička ekologija
U odnosu na nivo organizacije:
Ekologija zajednica i eko sistema
Ekologija vrsta
Populaciona ekologija
Prema nameni istraživanja:
Osnovna ekologija
Primenjena ekologija
Ekologija
Ekologija
Ekologija